U verlaat nu de GSK website

U verlaat de website van GSK. GSK adviseert, ondersteunt of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites beheerd door derden.

Doorgaan

Terug

Publicatiedatum 09-10-2017

RECTIFICATIE

Begin 2017 hebben wij promotionele uitingen gedaan met betrekking tot de geneesmiddelen Incruse® en Relvar®.

De Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft in een uitspraak van 29 september 2017 (K17.006) geoordeeld dat deze in januari 2017, ten opzichte van eerdere uitingen aangepaste advertentie voor Incruse® en Relvar® in strijd is met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

De Codecommissie heeft geoordeeld dat wij ten onrechte de suggestie hebben gewekt dat een gelijktijdige behandeling met Incruse® en Relvar® in zijn algemeenheid voor alle COPD-patiënten mogelijk is en dat Relvar® ten opzichte van andere ICS/LABA preparaten superieur zou zijn. Wij benadrukken dat wij dit niet kunnen onderbouwen.

De volledige uitspraak van de Codecommissie (met zaaknummer K17.006) kunt u nalezen op de website van de CGR: www.cgr.nl

Hoogachtend,

GlaxoSmithKline B.V.
 

View our products

Bekijk onze producten

Hier vindt u aanvullende informatie over onze producten, zoals de productkenmerken en patiëntinformatie.

Expert perspectives

Nascholingen overzicht

Door onze kennis te delen met zorgverleners, verwachten we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van patiënten. In onderstaand overzicht vindt u (geaccrediteerde) nascholingen op locatie, webinars of e-learnings die u plant waar en wanneer het u uitkomt. Om details van onderstaande nascholingen te bekijken en een nascholing te volgen moet u inloggen.